Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. Bu sistemde 3 hakem bulunmaktadır ve iki taraf kendi hakemlerini seçebilirler sonrasında seçilen iki hakem başkan hakemi seçer. Elde edilen tahkim kararı icra edilebilir niteliktedir tıpkı bir mahkeme kararı kadar. Tahmin en önemli noktası uyuşmazlığın alanında uzman kimselerce ele alınması ve bu sayede hızlı ve sonuç odaklı yürütülebilmesidir.

TAHKİM SÖZLEŞMESİ NEDİR ?

Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları yazılı anlaşmadır.

HANGİ KONULARDA TAHKİME GİDİLEBİLİR?

Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Bunun dışındaki uyuşmazlıklarda tahkime gidilebilir.