Şirketler hukuku, ticaret hukuku içerisinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

-Şirket kuruluşu, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi

-Şirketin kuruluşundan tasfiye sürecine dek tüm aşamalarda şirketin hukuksal takibi, hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi

-Ortaklık ve hisse devri

-Şirket birleşmesi veya devralınması