Een vaak voorkomende vorm van mediation is interculturele mediation. Conflicten kunnen soms groter worden doordat beide partijen reageren vanuit een ander cultuurperspectief. Taal, interpretatie, houding en intonatie kunnen dusdanig verschillen, dat de tegenpartij het idee krijgt dat er onbegrip heerst. In zo een situatie kan het toepassen van interculturele mediation een oplossing bieden.

 

Wat houdt interculturele mediation in?

Bij interculturele mediation is het uiterst belangrijk dat de mediator kennis verkrijgt van beide culturen. Wat probeert iemand te zeggen, waarom is zijn intonatie zo? Welke beweegredenen komen voort vanuit cultuur en hoe komt dit over op de tegenpartij? Door meer diepgang te krijgen in de culturen van de cliƫnten, is het mogelijk om het conflict te verminderen of zelfs helemaal op te lossen. De volgende case is hier een mooi voorbeeld van:
Een Spaanse vrouw en een Turkse vrouw die beide werkzaam zijn in een buurthuis, krijgen een conflict. De Spaanse vrouw verheft haar stem waardoor de Turkse vrouw dichtklapt en helemaal niet meer reageert. Dit veroorzaakt nog meer onbegrip bij de Spaanse vrouw die hierdoor nog harder gaat praten. Na enkele mediation sessies komt de mediator erachter dat het zwijgen tijdens een conflict als respectloos wordt ervaren in de Spaanse cultuur. Terwijl voor de Turkse cultuur juist het tegenovergestelde geldt; hier is het verheffen van je stem een teken dat je geen respect hebt voor de ander.