Van een burengeschil is sprake wanneer u een conflict heeft met uw buren of wijkgenoten. Een burengeschil kan in het begin klein van aard zijn, maar met de tijd dusdanig vervelend worden dat u zich niet meer prettig voelt in uw eigen buurt. Mediation in de vorm van buurtbemiddeling kan een gerichte oplossing bieden bij dit probleem.

 

Burengeschil oplossing middels buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling richt zich op herstel van communicatie en op het ontwikkelen van de kracht van de buren om zelf hun conflict op te lossen. De taak van de mediator hierbij is ervoor zorgen dat de partijen vanuit belangen reageren en niet vanuit persoonlijke invalshoeken. Met behulp van gezamenlijke sessies wordt begrip en helderheid gecreƫerd naar elkaar toe. Het vroegtijdig inschakelen van buurtbemiddeling kan voorkomen dat het conflict groter wordt en er strafbare handelingen uit voortkomen. Heel vaak komt men erachter dat het conflict minder ernstig is dan gedacht en dat het probleem goed op te lossen is.