Wie te maken heeft met een arbeidsconflict, kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of beter nog, een mediator inschakelen. Bij een arbeidsconflict is mediation zeer goed toepasbaar. Uit cijfers blijkt dat meer dan 80% van alle mediations met succes wordt afgerond.

 

Voordelen van mediation bij een arbeidsconflict

Bij mediation verloopt de gehele procedure sneller en tegen lagere kosten dan bij juridische procedures. Ook zorgt mediation als bemiddeling bij een arbeidsconflict, vaak voor verbeterde relaties en een herstelt vertrouwen als resultaat. De gebruikers van mediation zijn zeer tevreden over deze mogelijkheid van geschilbeslechting. Het is veelal goedkoper en vaak minder tijdrovend omdat het procedures bij de rechtbank kan voorkomen.