Arbeidsmediation houdt zich bezig met allerlei conflicten die kunnen plaatsvinden binnen de werkomgeving. Het komt nogal vaak voor dat een conflict tussen een werkgever en werknemer, of tussen collega’s onderling, uitloopt in een juridisch conflict waarbij beide partijen de strijd aangaan om hun recht te behalen. Dit beïnvloed op negatieve wijze de werksfeer en brengt meestal ook hoge kosten met zich mee. Door tijdig arbeidsmediation in te schakelen, kan een dergelijke situatie voorkomen worden. Arbeidsmediation als oplossing Arbeidsmediation is een effectieve manier om conflicten op de werkvloer op te lossen. Tijdens de sessies helpt de mediator de partijen om efficiënte gesprekken met elkaar te voeren om op die manier tot een compromis te komen. De belangen van beide partijen staan hierbij voorop.

 

Arbeidsconflict

Wie te maken heeft met een arbeidsconflict, kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of beter nog, een mediator inschakelen. Bij een arbeidsconflict is mediation zeer goed toepasbaar. Uit cijfers blijkt dat meer dan 80% van alle mediations met succes wordt afgerond. Voordelen van mediation bij een arbeidsconflict Bij mediation verloopt de gehele procedure sneller en tegen lagere kosten dan bij juridische procedures. Ook zorgt mediation als bemiddeling bij een arbeidsconflict, vaak voor verbeterde relaties en een herstelt vertrouwen als resultaat. De gebruikers van mediation zijn zeer tevreden over deze mogelijkheid van geschilbeslechting. Het is veelal goedkoper en vaak minder tijdrovend omdat het procedures bij de rechtbank kan voorkomen.

 

Ontslag

Bij het nemen van ontslag op uw werk of ontslagen worden door uw werkgever, kunnen conflicten ontstaan waar de partijen zelf niet meer uitkomen. Begeleidingsgesprekken die worden geleid door een mediator, kunnen ervoor zorgen dat u en uw werkgever toch op een normale manier de samenwerking kunnen beëindigen. Ontslag en mediation Heeft u te maken met ontslag, maar bent u het niet eens met de afspraken die uw werkgever met u wilt maken? Of is het ontslag onterecht en komt het niet overeen met uw arbeidscontract? U kunt begeleiding van een mediator raadplegen om te bemiddelen tussen u en de organisatie waarin u werkzaam bent. Bij meer dan 80% van arbeidsconflicten waarbij mediation wordt ingeschakeld, wordt een goed resultaat geboekt.