Bij een scheiding waarbij de partners kinderen hebben, dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent de verzorging en opvoeding van de kinderen. Een ouderschapsplan is dan ook verplicht bij de wet. Ook zijn ex-partners wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden na een scheiding. Wanneer er kinderen zijn, krijgt men te maken met alimentatie. Alimentatie is het bedrag dat wordt gegeven door de ouder niet voor het kind zorgt, aan de ouder die de zorg op zich heeft genomen.

 

Kinderalimentatie

Alimentatie voor de kinderen wordt ook wel kinderalimentatie genoemd. De hoogte van de kinderalimentatie wordt meestal in overleg bepaald. Het uitgangspunt hierbij is, dat de kinderen financieel gezien, er zo min mogelijk op achteruitgaan en tot hun 21e levensjaar alimentatie ontvangen. Een mediator kan helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan en bij de berekening van de kinderalimentatie.