De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen die een laag inkomen hebben, hulp krijgen bij het raadplegen van juridische hulp. Niet iedereen kan een juridisch proces bekostigen terwijl wel iedereen het recht erop heeft. De Raad voor Rechtsbijstand helpt de burgers met een laag inkomen bij hun juridische problemen door ze gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand de bieden indien ze daarvoor in aanmerking komen.


Wilt u gebruikmaken van gesubsidieerde mediation maar weet u niet of u hiervoor in aanmerking komt? U kunt bij het Juridisch Loket van de Raad voor Rechtsbijstand navraag doen naar de mogelijkheden.