Arabuluculuk nedir: Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Genellikle konusu ve tarafları sivil olan uyuşmazlıklarda ister tarafların ortak belirledikleri ister arabuluculuk hizmeti veren kurumlar tarafından atanabilecek kimseler tarafından uyuşmazlığın, tahkimden farklı olarak müvekkilinde sürece dahil olup kontrol edebileceği bir yöntemdir. Bu kurumlar sırasıyla IMI, ICC, Singapore Mediation Center olabilir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir yada birden fazla arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir. Küresel çapta bu yönteme artan yoğun talep üzerine Uluslararası Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuk Komisyonu (UNCITRAL)  2019 Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu düzenlemiş ve taraf olan ülkelerde artık arabuluculuk sayesinde ulaşılan kararların uluslararası tanınması ve tenfizinin yolu açılmıştır.

Arabuluculuk Uzmanlık Alanlarımız

Aile Arabuluculuğu

İş Hukukunda Arabuluculuk

Kültürlerarası Arabuluculuğu

Sınır Ötesi Arabuluculuğu

Kaza Hasar ve Tazminat Arabulucuğu