Mediation is een geschilbehandelingsmethode die al meer dan 40 jaar in Amerika en Europa gebruikt wordt.

Het is een methode voor het oplossen van geschillen waarbij het geschil in kwestie gemanaged wordt door beide partijen (in tegenstelling tot arbitratie). Deze geschillen en de partijen die erbij betrokken zijn over het algemeen van een civiele aard en kunnen worden ingezet door de betrokken partijen of gezamenlijk worden ingesteld door de mediators.

Deze instituten kunnen respectievelijk IMI, ICC, of Singapore Mediation Center zijn.

De partijen onderhevig aan het geschil worden in de gelegenheid gesteld om te onderhandelen over het geschil onder de supervisie van de mediator.

De mediator assisteert, waar noodzakelijk, in de communicatie tussen de partijen en het opzetten van de benodigde documenten. Als een reactie op de wereldwijd toenemende vraag naar deze methode heeft de United Nations Commission on Trade Law (UNICTRAL) de 2019 Singapore Mediation Convention georganiseerd. Deze heeft de weg geplaveid voor internationale erkenning en handhaving van beslissingen genomen door middel van mediation.

Mediation expertisegebieden

Familie Mediation

Arbeidsrecht mediation

Commerciele Mediation

Investeringsmediation

 Interculturele Mediation

Cross border Mediation

Ongeluksschade en compensatie mediaton