Aile Hukuku alanındaki uzman kadrosu ile bu alanda etkin hizmet sunmaktadır.

Aile ve Milletlerarası Aile Hukuku kapsamında; evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerini hazırlamakta, nişanlanma ilişkisinin bozulmasından doğan maddi ve manevi zararlara karşı tazminat davaları yürütmekte, tapu kütüğüne aile konutu şerhi düşme işlemlerini yapmakta, anlaşmalı boşanma hallerinde taraflar için boşanma protokolleri hazırlamakta, çekişmeli boşanma davalarında nafaka, velayet, maddi-manevi tazminat, mal rejimi tasfiyesi talepleriyle müvekkillerini savunmakta, evlilik birliği dışında doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması davaları açmakta, evlat edinme, vasi veya kayyım atama ve nesebin reddi davalarını açmakta, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülke mahkemelerinde görülen boşanma davalarının Türkiye’de tanıma ve tenfiz davalarına bakmaktadır.

Aile içi şiddet ve çocuk istismarı konularında aktif çalışmalar yürütmekte olayların ilgili mercilere taşınması ve takibinde gönüllü çalışmalar yapmaktadır.