HAKKIMIZDA

Potentia Legis, Law Bürosu 1998 yılında Rotterdam’da kurulmuştur. 2007 yılında Potentia Legis Hukuk ve Arabuluculuk Bürosuna dönüşen büromuzun kurucusu Tenzile Erdal’dır; Uluslararası Şirket Hukuku Boşanma İş Ceza hukuku Uyusmazlıkları alanlarında müvekkilinin ihtiyaçları ve çözüm odaklı hizmet vermekte olup hukuki şeffaflık ilkesini temel alan bir yaklaşımla yol almaktadır.

DETAYLI BİLGİ

HUKUK

Potentia Legis, uluslararası yatırımcılara ve yerli şirketlere Türkiye ve Hollanda’da hizmet veren bağımsız bir Türk Hukuk bürosudur. Müvekkillerine hukukun her alanında hizmet verir ve uzun soluklu ilişkiler kurar. Potentia Legis; Şirketler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku ve Tahkim Hukuku alanlarındasiz müvekkillerine profesyonel hizmet vermekten mutluluk duymaktadır.

DETAYLI BİLGİ

ARABULUCULUK

Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları ve menfaatleri tespit ederek çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.  Potentia Legis; Aile Arabuluculuğu, İş Hukukunda Arabuluculuk, Kültürlerarası Arabuluculuk, Sınır Ötesi Arabuluculuk ve Kaza Hasar & Tanzimat Arabuluculuğu alanlarında uzmandır.

DETAYLI BİLGİ

Bize ulaşın; size nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşalım.

Uzmana Danış

“Saygınlığa ve güvene sahip olmak “iz bırakan işler yapmaktan” geçer. Biz “mesleki ve entellektüel birikimleri yüksek uzmanların” bir araya geldiği, çözüm yarattığı bir ekibiz.”

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır.

DETAYLI BİLGİ

ŞİRKETLER HUKUKU

Potentia Legis, Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

DETAYLI BİLGİ

İŞ HUKUKU

İş hukuku, iş kanunundaki tanımıyla, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

DETAYLI BİLGİ

AİLE HUKUKU & MİLLETLERARASI AİLE HUKUKU

Potentia Legis, Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

DETAYLI BİLGİ

TAHKİM HUKUKU

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. Diğer bir anlatımı ile deliller toplandıktan sonra 6 ay içinde bitecek ticari bir davanız olduğunu düşünün. Hem de adli yargıya göre daha ucuz.

DETAYLI BİLGİ

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, tarafları uyuşmazlığı çözmek üzere konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun katılımıyla yürütülen, gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

DETAYLI BİLGİ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

HUKUK

Şirketler Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku
Aile Hukuku ve Milletlerarası Aile Hukuku
İş Hukuku
Tahkim Hukuku

ARABULUCULUK

BİZE ULAŞIN